Tất cả những bộ số lô đề bạn cần biết để trúng lớn

time 29/07/2020

1. Bộ số lô đề là gì?

Các bộ số trong lô đề cần biết
Các bộ số trong lô đề cần biết

Bộ số đề là nói đơn giản đó là một dàn các bộ số gồm 2 chữ số hay đi cùng với nhau. Việc xác định bộ lô đề có thể giúp cho người chơi xác định được dàn đề để đánh theo tuần, theo tháng hoặc theo năm.

2. Các bộ số đánh lô xếp theo đầu

Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,

Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,

Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,

Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,

Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,

Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,

Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,

Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,

Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,

Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,

3. Các bộ số đề trong lô đề xếp theo đuôi

Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90,

Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91,

Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92,

Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93,

Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94,

Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95,

Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96,

Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97,

Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98,

Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99,

4. Bộ số lô theo bóng lô đề

Bộ số lô theo bóng
Bộ số lô theo bóng

Bộ số bóng lô đề sử dụng các bóng dương ngũ hành bát quái để tính cầu kèm, để tính bộ này thì cũng khá đơn giản, chỉ cần cộng thêm cặp 05 hoặc 50 hoặc 55 và áp dụng quy tắc bộ số thuận – nghịch, bộ này còn có tên gọi là bộ 55 trong lô đề. Bộ này gồm 5 bộ 4 số gồm 2 con số giống nhau đi chung, áp dụng tốt nhất khi Soi Cầu Miền Bắc.

Áp dụng quy tắc như trên ta có 5 bộ số đề như sau:

- Bộ 00 bao gồm: 00, 55, 05, 50

- Bộ 11 bao gồm: 11, 66, 16, 61

- Bộ 22 bao gồm: 22, 77, 27, 72

- Bộ 33 bao gồm: 33, 88, 38, 83

- Bộ 44 bao gồm: 44, 99, 49, 94

5. Bộ 12 con giáp lô đề

Đây là bộ 12 lô đề theo con giáp trong thiên can, địa chi, cách đánh này có thể sử dụng theo các tháng trong năm:

- Tý (con chuột): 00, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

- Sửu (con trâu): 01, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

- Dần (con hổ): 02, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98

- Mẹo (con mèo – thỏ theo TQ): 03, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99

- Thìn (con rồng): 04, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

- Tỵ (con rắn): 05, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

- Ngọ (con ngựa): 06, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

- Mùi (con dê – con cừu theo TQ): 07, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

- Thân (con khỉ): 08, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

- Dậu (con gà): 09, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

- Tuất (con chó): 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

- Hợi (con lợn): 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Trên đây là tổng hợp bộ số lô đề chi tiết nhất, với bộ số trong lô đề này bạn có thể nuôi dàn đánh cho cả năm, xác suất chúng khá cao nhé.